dla zarządców cmentarzy

Firma ZWB TRYKACZ oferuje swoim Klientom rozwiązania pozwalające na jak najbardziej ergonomiczne zarządzanie cmentarzami.
W szczególności możemy wspomagać w zakresie zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarzy poprzez:

1. Projektowania i wykonania kolumbariów – zarówno zbiorczych jak i indywidualnych – w sposób kompleksowy:

  • zaprojektowanie według potrzeb własnych zarządcy
  • wykonanie elementów prefabrykowanych, oraz okładzin kamiennych
  • montaż na terenie cmentarza

2. Projektowania i wykonania grobowców:

  • zaprojektowanie według potrzeb własnych zarządcy
  • wykonanie elementów prefabrykowanych grobowców
  • montaż na terenie cmentarza

Nasza oferta zapewnia zarządcom cmentarzy szybkie i ekonomiczne wykorzystanie posiadanego terenu zgodnie z zapotrzebowaniem.